Aan het volk van Nederland

Aan het volk van Nederland

Jan Bakhuys

Jan Bakhuys is kritisch maar niet ongenuanceerd, prikkelt maar gaat nooit te ver, is cynisch maar zeurt niet. Kortom, een wereldburger die niet alles zomaar slikt wat hij leest, hoort en ziet, maar wel altijd de grenzen bewaakt.AanhetVolkvanNederland-2.jpg

“Aan het Volk van Nederland” was een pamflet dat in de nacht van 25 op 26 september 1781 over alle grote steden in de Republiek der Verenigde Nederlanden werd verspreid vanuit geblindeerde koetsen. Het beweerde dat het hele politieke bestel corrupt was en omver geworpen diende te worden ten gunste van een democratische republiek.

 

Het zal Jan Bakhuys eigenlijk een zorg zijn of Nederland een Koninkrijk is of een Republiek, maar hij maakt zich wel druk over de corrupte en/of domme ambtenaren, tragikomische politici, sukkels als minister en over hemeltergende paarse krokodillen. Dat doet hij echter niet vanuit een geblindeerde koets, niet vanuit de duisterheid, maar met open vizier. 

Bovendien heeft Jan Bakhuys geen zwaard, geen mes of ander wapen. Maar wel een pen. Af en toe is de punt ervan gedoopt in komische inkt, soms in vileine en soms in verdrietige inkt. Maar wel altijd eerlijke inkt. Jan schrijft regelmatig een pamflet "Aan het volk van Nederland". Het is aan het volk om het te lezen.

 

RECENTE PAMFLETTEN

 

Al maandenlang horen we de zin en onzin van Trump en Clinton. De meeste onzin komt van Trump, tenminste in onze ogen. Bijna de helft van de Amerikanen vindt het echter geen onzin en vindt hem de ideale representant van hun land. Zij zien hem vol vertrouwen op de koffie gaan bij Poetin, Hollande en bij Merkel. Zij hebben het vertrouwen dat hij daar hun belangen beter behartigd dan Hillary Clinton.

 

Domme grootspraak

Wat misschien nog veel erger is, is dat ze er nauwelijks bij nadenken dat hij ook het buitenlands beleid zal moeten voorzitten en aansturen. De meeste Amerikanen zijn namelijk helemaal niet bezig met de wereld buiten de grenzen van Amerika, misschien met uitzondering van de grens met Mexico omdat hun grote roerganger daar zo nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. Een grote en hoge muur bouwen en laten betalen door degenen die het juist niet willen maar wel de zwakkere partij zijn. Allemaal domme grootspraak, natuurlijk. Als iemand in je directe omgeving, zonder zoveel geld en/of invloed, zoiets zou zeggen, zou je het lachend afdoen als dronkenmanspraat in de kroeg. Dat geldt eveneens voor zijn mening over vrouwen, die hij kennelijk slechts ziet als gebruiksobjecten en voor zijn mening over de meeste autoriteiten, die in zijn ogen allemaal corrupt zijn als ze niet zijn mening volgen. En helaas geldt het voor nog veel meer onderwerpen die daardoor meteen lachwekkende voorbeelden worden. Ik zou graag mee willen lachen als het niet zo triest was. Deze man wordt door bijna honderdvijftig miljoen mensen gesteund om hun de komende vier jaar te leiden. Nemen de Amerikanen zichzelf dan helemaal niet meer serieus of stelt een president van dat land niets meer voor?

Teleurgesteld en bedonderd

De realiteit is echter nog veel erger. Deze man is slechts de resultante van een breed gedragen gevoel van onmacht en verlies van controle door de zittende generatie die Amerika groot heeft gemaakt. Te vaak zijn ze door hun leiders teleurgesteld en bedonderd. Te vaak zijn ze meegenomen in de dromen van anderen, terwijl ze dachten dat het hun eigen idealen waren. Te vaak hebben ze hard moeten werken voor anderen, zonder het te beseffen. Amerika is net zomin een vrij land als Rusland waar de politiek en het echte zakenleven wordt gedomineerd door één man. Waar de waarheid net zo goed wordt gemanipuleerd, getuige de ruwe radarbeelden van vlucht MH17, die al mandenlang zijn beloofd aan Nederland. Wie is zo naïef om te geloven dat die ooit worden afgegeven? En als het al gebeurt, hoe authentiek zijn ze dan nog?

Een bak vol gif

Nee, Trump is geen idiote zonderling die alleen maar vanwege zijn grote fortuin zo ver is gekomen. Trump is een ‘sign of the time’, een antwoord op de grote onvrede van honderden miljoenen Amerikanen die nu langzamerhand zien dat hun huidige leiders hen hoofdzakelijk hebben gebruikt voor hun eigen machtsverlangen. De wereld is niet kleiner geworden maar wel veel doorzichtiger. Met Wikileaks is een bak vol met gif naar buiten gekomen die onze leiders liever diep in de kelders van hun macht hadden willen laten staan. De klokkenluider wordt niet geëerd maar verguisd. Al jarenlang leeft hij als opgejaagd wild. Alleen omdat hij de wereld de waarheid wilde laten zien. Helaas is het een vuile waarheid en die willen we liever niet zien. Hillary Clinton verwijt Donald Trump dat hij de democratische waarden met voeten treedt omdat hij niet op voorhand de uitslag van de verkiezingen accepteert. Natuurlijk heeft hij zichzelf in het nadeel geplaatst door eigenlijk niets te accepteren wat hem niet uitkomt. Zelf het niet winnen van een Emmy Award zou vuil spel zijn. Trump maakt zichzelf daardoor belachelijk en het Clinton kamp mag zich gelukkig prijzen dat het zo’n clown is die haar op de hielen zit en niet een serieuze kandidaat die op een maatschappelijk geaccepteerde manier gehoor geeft aan de onvrede van het volk. Maar met zoveel bewijs van manipulatie, bedrog en volledig disrespect voor het volk, zou ik misschien ook wel de uitslag in twijfel trekken. Het is niet handig om het uit te spreken maar helemaal ongelijk kan ik de clown niet geven, terwijl ik toch een democraat ben, bij gebrek aan een beter systeem. Nog afgezien van het feit dat het volledig past in Trump’s gekozen stijl om het zittende establishment aan te vallen.

De vriendelijke betrouwbaarheidsval

De mens is een sociaal wezen en moet dat ook wel zijn om met zoveel mensen op deze planeet te kunnen leven. Daarbij hoort een omgangsvorm die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk onderlinge wrevel ontstaat. Dat lukt zeker niet altijd getuige het feit dat er, sinds er mensen zijn, nog nooit ook maar één moment van totale vrede is geweest in de totale historie van deze planeet. Die sociale omgangsvorm kan echter zeer bedrieglijk zijn. Ik mag het graag de ‘friendly reliability trap’ noemen. De vriendelijke betrouwbaarheidsval. Vriendelijke en redelijke mensen worden meer en beter geloofd dan boze mensen. Op die manier wordt u bijvoorbeeld in een detective om de tuin geleid. Net zo goed als dat u beter uw doorlopende wenkbrauwen kunt scheren boven de neusbrug, omdat u anders als onvriendelijk wordt versleten. Kortom, wij mensen zijn geneigd om redelijkheid en vriendelijkheid te omarmen en om boosheid van ons af te duwen. Behalve als we gestimuleerd worden in onze eigen boosheid. Dan willen we opgezweept worden en samen boos zijn.

De pot verwijt de ketel

Nu weer terug naar Amerika. Trump is boos en neemt alle boze Amerikanen met zich mee. Die zijn daardoor blind voor alle onredelijkheid in zijn redeneringen en meningen. Clinton, weliswaar niet het toonbeeld van warme vriendelijkheid, maar vergeleken bij Trump een voorbeeld van rustige redelijkheid en vertrouwen. En hier komt de friendly reliability trap om de hoek kijken. Hillary Clinton heeft maar liefst 30.000 emails laten verdwijnen die haar niet uitkwamen. Natuurlijk claimt zij dat de FBI het heeft onderzocht en dat het allemaal prima is verlopen. Uit Wikileaks blijkt dat bij de FBI zeker niet alles prima verloopt. En de FBI staat (ook straks) onder de bevelvoering van de president. De FBI heeft dus partij gekozen en gaat ervan uit dat Clinton wint. Toch fijn dat je haar dan een handje hebt kunnen helpen in haar verkiezingsstrijd. Dat laat zich later wel weer terugbetalen, want geen zakelijker volk dan de Amerikanen. Wat er ook allemaal in die emails heeft gestaan, maakt niet uit. Zij is dus kennelijk in staat om de waarheid te (laten) verdonkeremanen omwille van eigen belang. Maar omdat zij het niet uitschreeuwt maar het met een rustige, gedragen stem en met de juiste pauzes vertelt, gelooft men het. Tenminste de mensen die niet uit boosheid Trump volgen. En zo zijn er nog legio voorbeelden van manipulatie door de Clintons. Haar democratische opponent Bernie Sanders, die via haar door het bestuur van de partij werd gedwarsboomd zodat zij de democratische presidentskandidaat is geworden, manipulaties met het Clinton Fonds en zo zijn er nog vele voorbeelden.

De clown of de manipulator

Als Trump president wordt zal hij best een beetje in bedwang worden gehouden door de mensen om hem heen. Het is zijn impulsieve ego en verwrongen beeld van de werkelijkheid, dat hem parten zal gaan spelen. Als Hillary Clinton president wordt, blijft Amerika zoals het was, een manipulerende grootmacht die op basis van de oude economie, machts-verhoudingen en bedrog, kost wat kost zal proberen om alle touwtjes in handen te houden. De clown of de manipulator, ik ben blij dat ik geen Amerikaan ben en dus niet hoef te kiezen.

 

Jan Bakhuys

 

 

Lees meer »

Vandaag moest ik huilen. Van boosheid en verdriet. Ik kreeg een brief van de Chinees waarover ik al eerder schreef in mijn pamflet “Wat heeft een Chinees aan Jos Silvis?”. Ik schreef er begin maart van dit jaar over, nadat ik gehoord had hoe de zaak in elkaar zat. Toen al was ik boos en verdrietig over het gesol met mensen door het OM. We zijn nu een halfjaar verder.

 

Uitstel, uitstel en nog eens uitstel

Zes maanden lang, 16 uur per dag opgesloten in een ruimte zo groot als een badkamer, zonder sleutel en met een kijkraampje voor wie het maar wil en 8 uur per dag werken in een snikhete bakkerij. Onterecht! Al ruim anderhalf jaar geleden heeft de Hoge Raad verordonneerd dat het Hof de zaak opnieuw moest bekijken omdat ze fouten hadden gemaakt. Een tik op de vingers van de rechters. Binnen drie maanden zou het opgelost zijn, was de belofte van de rechters. Heel even leek het erop dat de rechters hun fout snel wilde corrigeren. Heel even maar, want de dagen regen zich aaneen en dagen werden weken en maanden. Het OM heeft ruim negen maanden gewacht om zelfs maar in actie te komen. En de rechters van het Hof volgen gedwee de smoesjes van de Officier van Justitie en verlenen keer op keer uitstel van behandeling.

Behandeling heeft nog nauwelijks zin

Op 25 augustus is de zoveelste proforma zitting waarop de rechter wederom moet beslissen of ze het hemeltergende treiteren van het OM blijft volgen of dat ze eindelijk die club de waarheid zegt. Als het weer uitstel wordt, heeft behandeling nauwelijks nog zin. De datum waarop onze Chinees vrijkomt op basis van zijn eerste, veel te hoge straf, is dan al bijna in zicht en heeft eerdere behandeling geen zin meer voor wat de straftijd betreft. Wel natuurlijk om zijn naam te zuiveren en om een schadevergoeding te eisen op grond van vrijheidsberoving door incompetentie van het juridisch systeem in dit land. Maar geld en zuivering weegt niet op tegen vrijheid. Iemand die het nooit gemist heeft, kan zich niet voorstellen wat het is om geen vrijheid te hebben. Om niet te gaan en te staan waar je wilt. Om niet zelfstandig te kunnen besluiten om iets bijvoorbeeld even uit te stellen. Om te kunnen werken waar je wilt, naar buiten te kunnen gaan wanneer en waar je wilt. Om….. enfin, vul zelf maar in. En het is niet alleen wat je mist, het is ook wat je moet. Je wordt als een klein kind behandeld. Natuurlijk moeten er regels zijn in zo’n instituut, maar als je er onterecht (te lang) vastzit, is alles teveel.

Al één baan achterstand

Het is om razend van te worden. Dat heb ik al, als buitenstaander. Terwijl ik wel overal naar toe kan. Ik kan wel alles schrijven wat ik wil. Ik kan een computer gebruiken als ik wil en waarvoor ik wil. Onze Chinees zou dat ook al ruim 3 jaar moeten kunnen. Niet alleen is het onnodige vrijheidsberoving (het OM weet zelf namelijk verdraaid goed dat hij niet de werkelijke dader is, maar daarover straks meer), het is bovendien minimaal drie jaar achterstand op de arbeidsmarkt. En drie jaar is tegenwoordig veel. De gemiddelde baan van jonge mensen duurt vijf jaar. Als hij straks naar buiten komt heeft hij dus niet alleen al ruim één baan achterstand, hij heeft extra lang nodig om weer te resocialiseren. Als je bijna 7 jaar vast hebt gezeten, kom je nog uit de tijd van de iPhone 3. Hij heeft de introductie van de iPhone 4 niet meer in vrijheid meegemaakt, laat staan dat hij ooit een iPad in handen heeft gehad. Kent u hem nog? De eerste iPad? Dat was die dikke. Alleen nog te zien in het Apple museum. Hij heeft hem zelfs nog nooit in het echt gezien. De hele wereld versneld al tientallen jaren het tempo. Het gaat steeds sneller. Behalve het OM, behalve justitie in Nederland. Die werkt nog in het tempo van de tijden van het carbonpapier. Het tempo van zelfs nog ruim vóór de fax en de buizenpost.

Vervreemd van de mensen om je heen

Als je weet dat je onterecht te lang vastzit, krijg je langzamerhand een uiterst gefixeerde blik op de wereld. Alles draait dan om het onrecht wat je is aangedaan. Daar denk je de hele dag aan, daar lig je ’s nachts wakker van en daar praat je over met je lotgenoten in de bak. De rest van de wereld gaat voor een groot gedeelte aan je voorbij zonder dat je er deelgenoot van kunt zijn. Als je dan uiteindelijk door de poort naar buiten gaat met de schamele bezittingen die je hebt, heb je geen idee in wat voor een wereld je terecht komt. Niet alleen is de wereld sneller geworden, is de stand van de technologie ongeveer vijf keer verdubbeld, en is de wereldeconomie compleet anders. Nee, het grootste probleem is dat je vervreemd bent van de mensen om je heen. Van je familie en vrienden (als je die nog hebt). Hoe goed ze jou ook hebben bijgestaan, ze hebben uiteindelijk geen idee wat het betekent om jaren als een klein kind behandeld te zijn. Volledig afhankelijk van de regels, voorkeuren en stemmingen van de bewaarders én medegevangenen. Want de onderling vastgestelde, informele regels kunnen nog eens extra zwaar op je onvrijwillige verblijf drukken.

Paranoia

Om te wennen aan de werkelijke buitenwereld bestaat er in Nederland het systeem van faseren. Geleidelijk word je voorbereid op je terugkeer in de maatschappij. De laatste 18 maanden van je detentie mag je alvast een beetje wennen aan de buitenwereld. Eerst mag je elke maand een weekend naar huis en in de laatste fase mag je buiten de gevangenis werken en elk weekend naar huis. Luxe? Integendeel, het is een noodzaak. Veel gedetineerden komen anders hopeloos in de knel als ze zomaar plots buiten worden gezet. Want alle initiatief is doodgeslagen in de bajes en iedereen kan een bedreiging voor je zijn. Daardoor ben je altijd op je hoede. Spontaniteit kan gevaarlijk zijn. Alle gesprekken, zowel telefonisch als in de bezoekersruimten worden opgenomen. Soms zelfs in de cel. Onverstandige dingen zeggen is dus echt onverstandig. Dat duurt lang voordat je die paranoia kwijt bent. Het is maar te hopen dat je familie dat begrijpt en niet denkt dat je hen niet meer vertrouwd als je je woorden voorzichtig kiest.

Recherche stuurt op verraad

Vandaag kreeg ik een brief van deze man. Met enige regelmaat krijg ik brieven van hem en schrijf ik hem via de speciale emailservice die er bestaat voor communicatie met gevangenen. Zo heb ik ook het verhoor gelezen waaraan hij 9 maanden te laat werd onderworpen. Natuurlijk was hij al veel eerder verhoord door de recherche. Vooraf aan zijn uiteindelijke veroordeling. Maar dit verhoor was gelast door de rechter van het Hof die door de Hoge Raad op de vingers was getikt (lees voor de details “Wat heeft een Chinees aan Jos Silvis?”). De recherche wist inmiddels, zo’n vijf jaar na dato, redelijk goed wat er was gebeurd. Ze wisten allang dat deze man vanuit een eergevoel, vriendschap en lijfsbehoud, de schuld op zich had genomen. Hij kon onmogelijk de naam noemen van de persoon die door de recherche eveneens verdacht werd van betrokkenheid. Hij kon het niet, wilde het niet en deed het niet. Toch lijkt het hele verhoor zich toe te spitsen op verraad. Ze hadden geen enkele scrupules over de mogelijke consequenties die het voor hem zou hebben. Gelukkig is de man niet zo doorgedraaid dat hij onverstandige dingen zegt. Daar baalt de recherche natuurlijk van. Hoe vaak zou het hun wel gelukt zijn? En lees je weken of misschien maanden later ergens op een achterpagina van het zesde katern, ergens onderaan in een hoekje dat er zich een afrekening heeft plaatsgevonden in het criminele circuit? Zo beschouwd kleeft er aardig wat bloed aan hun handen. Maar dat wordt niet bestraft. Het wordt beloond met een riant salaris van uw en mijn belastinggeld.

Onverschilligheid

In zijn brief las ik de zoveelste teleurstelling in het recht en in de rechters. Op 4 juni van het vorige jaar (nadat overigens de uitspraak van de Hoge raad al in januari van dat jaar was uitgesproken) was hem beloofd dat de hele zaak binnen 3 maanden zou zijn afgerond. Toen zat hij al te lang vast, maar ruim anderhalf jaar eerder vrij was toch een aanlokkelijk perspectief. Met kerstmis thuis. Nu lijkt het erop dat hij ook deze Kerst nog door de tralies naar buiten moet kijken. Maar wat mij werkelijk tranen bezorgde was zijn onverschilligheid ten aanzien van familie. Familie van wie ik weet dat ze hem dolgraag terug willen hebben en hem zouden willen helpen om weer zijn plaats in de maatschappij te vinden. Familie die hem helpt waar ze kunnen, maar het ook niet meer begrijpen. Ook zij zijn teleurgesteld in het systeem. Ook zij zien het onrecht wat hem is aangedaan. Natuurlijk weten ze dat hij heus niet brandschoon is maar ze zien ook de zorgzame broer en zoon. Ze zien ook de getalenteerde kunstenaar en kok. Maar ook zij kunnen niet anders dan afwachten welke lage truc het OM nu weer uitspeelt om de boel te vertragen.

Zijn enige wapen is zijn trots

Ik moest huilen om zijn onverschilligheid ten aanzien van de uitkomst van het proces. Het maakt hem niet meer uit of hij eerder vrij komt dan op basis van de oorspronkelijke straf. Hij voelt zich zo aan alle kanten gepasseerd dat hij het enige wapen inzet dat hij nog heeft. En dat is zijn trots. Liever zit hij nu de hele rit uit, dan dat hij de rechter moet smeken om gewoon haar werk te doen.

Murw geslagen

Ik moest huilen om de onverschilligheid ten aanzien van het zuiveren van zijn naam. Het maakt hem niet meer uit of zijn naam in zijn strafblad nu spreekt over poging moord of poging doodslag. Of dat er hoofddader of medepleger staat. Terwijl het veel uitmaakt! Het is een wereld van verschil. Maar voor hem maakt het niet meer uit. Hij is murw geslagen. Zijn trots overstemt zijn rede. Zo begrijpelijk, maar zo jammer tegelijk.

Schuldig tenzij

Ik moest huilen omdat ik weet dat hij niet de enige is die uiteindelijk vermorzeld wordt door het systeem waar we zo trots op zijn in dit land. We roepen schande van wat er momenteel in Turkije gebeurt, maar zien niet dezelfde machtspraktijken die het juridische systeem hier uitoefent. Maar dan niet zo opzichtig en openlijk. Hier wordt, onder de mantel der democratie en rechtvaardigheid, de rechtspositie verkracht van kansarmen en allochtonen. Ooit hoorde ik een uitspraak van een gedetineerde die zei dat elke Nederlander met één been in de bajes staat. Er hoeft maar dát te gebeuren en het OM gebruikt je voor haar scoringsdrift. Als je toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bent, eindigt je normale leven. Einde sociaal leven, einde familieleven en einde professioneel leven. En het OM? Die maalt daar niet om, die laat zich met een ernstig gezicht interviewen en vertelt een onzinverhaal dat het volk slikt voor zoete koek. Helaas, men moest eens weten. Natuurlijk weet ik best dat er heel veel criminelen terecht vast zitten, maar er zou niemand onterecht vast mogen zitten. Vergissen is menselijk maar niet ten koste van een mensenleven. Onschuldig totdat het tegendeel keihard is bewezen. Dus niet alvast schuldig, alleen moeten we nog even de bewijzen erbij zoeken. Enfin, de trouwe lezer kent mijn gedachten hierover.

Sterkere trots

Vandaag moet ik huilen om een man die de maatschappij zoveel te bieden heeft, maar die gebroken lijkt te worden door de incompetentie en scoringsdrift van het OM, van de recherche en van lakse rechters. Ik kan alleen maar hopen dat zijn trots sterker is dan het hele systeem bij elkaar.

 

Jan Bakhuys

 

Lees meer »

Jaren van lange dagen trainen. Altijd oppassen met wat je eet. Rondom de grote wedstrijden geef je al je privacy op omdat je moet laten weten waar je bent aan de anti-doping autoriteiten. Nauwelijks tijd voor een professional leven naast de sport, laat staan een privé leven. Maar het is alles waard als je dan eenmaal aan de start staat.

 

Valse start

Alle training, alle opgekropte zelfopoffering, alle testosteron, man of vrouw, het komt eruit in die ene race. 100 meter, 200 meter, 400 meter of 800 meter. Jaren opoffering voor nog geen kilometer superhard onderlinge wedstrijd op dat ene moment. Zonder doping, zonder hulpmiddelen, gewoon keihard lopen, schaatsen, fietsen. Jaren heb je gewacht op dat ene moment, die knal uit het startpistool. Alle energie, alle training, alle dromen, komen samen in dat ene moment waarop je met alles wat je hebt, je hele lichaam loslaat om te doen waar je al die jaren mee bezig bent geweest. En dan hoor je die tweede knal, valse start. Wie is het? Als ik het maar niet ben. Als ik maar niet vijfduizendste van een seconde te vroeg mijn spieren heb bewogen in de richting van de race. Want één duizendste van een seconde te vroeg betekent direct de aftocht naar de kleedkamer, naar de kerkers van de sport, naar de desillusie van al die jarenlange dromen. Nooit meer is je lichaam in deze topconditie. Over twee of vier jaar is misschien de vorm er niet, de fysiek er niet meer of de mogelijkheid er niet. Topsport is keihard. Vanwege de bikkelharde competitie, omdat die anderen net als jij dromen van hun moment.

Dikke mannen met buikjes

Maar het is vooral hard omdat sportbonden regeltjes maken die dan meteen tot wet worden verheven. Omdat de tijdwaarneming duizend keer preciezer is dan onze eigen zintuigen, wil dat nog niet zeggen dat je bij een te vroege trilling van je spieren, vier jaar training zomaar teniet kunt doen. Dikke mannen met buikjes, die nog nooit 100 meter achter elkaar hard hebben gelopen, bepalen wanneer jij mee mag doen, wanneer jij wint, wanneer jij verliest.

Tweede kans

Natuurlijk moet je afspraken maken om zo eerlijk mogelijk te kunnen bepalen wie de snelste, de beste of de sterkste is. Eerder starten dan een ander moet ook niet kunnen. Maar wat je als mannetje met een buikje wel moet begrijpen, is dat bij jonge mensen die zoveel van hun leven hebben gegeven voor hun sport, juist op dat ene moment de zenuwen door de keel gieren. Ik ga niet discussiëren of één duizendste seconde eerder weg, wel of niet het verschil maakt. Gewoon het principe dat niemand start vóór de eerste knal, lijkt me prima. Maar wat niet prima is, is dat je al meteen bij je eerste keer valse start, gediskwalificeerd wordt. Waarom niet minstens één herkansing? Als het leven je nooit een tweede kans zou geven, zouden alle boeven levenslang krijgen, zouden verkeersovertreders direct hun rijbewijs kwijt zijn en zouden politici vanaf hun verkiezing al beter meteen kunnen beginnen met solliciteren. Onze maatschappij zit gelukkig zo niet in elkaar. Je mag fouten maken, als je er maar van leert. Maar kennelijk werkt dat niet voor sporters.

Regels moeten er zijn

Natuurlijk moet je afspraken maken over het traject dat je moet lopen bij een wedstrijd over 200 meter, als je kromme banen maakt. Een atletiekbaan is nu eenmaal ovaal en dus moet je afspreken dat elke atleet in zijn eigen baan blijft lopen. Anders is het niet eerlijk. Volkomen begrijpelijk. Die regels zijn gemaakt om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Niet om de regels rigide toe te passen omdat ze er nu eenmaal zijn.

10 cm teveel naar links

Op de 100 meter won Churandy Martina in 10,07 seconde. Ook op de 200 meter was hij heer en meester met een tijd net over de 20 seconden. Maar nadat hij uitzinnig van vreugde zijn eerste plaats had gevierd, kwam er zo’n mannetje met een dik buikje hem vertellen dat hij een verkeerde voetstap had gedaan. Natuurlijk was hij ruimschoots in zijn baan gebleven maar één van de bijna driehonderd passen had hij ongeveer 10 cm teveel naar links gezet en daarmee een gedeelte van de lijn geraakt. Tjonge, jonge wat een tijdwinst zal hem dat hebben opgeleverd! En het was waarschijnlijk ook heel erg bewust gedaan. Niet dus. Natuurlijk bestaan er regels dat je in je eigen baan moet blijven omdat je er anders letterlijk de kantjes vanaf kunt lopen. Maar lieve mensen, éénmaal 10 centimeter teveel naar links, waar hebben we het over? Zou Bruno Hortelano uit Spanje, die tweede werd in 20,45 seconden, dan ineens wel Martina hebben verslagen? No way, Martina had een voorsprong van heb ik jou daar. Een resultaat van jarenlange training, opoffering en afzien. Maar dat telt niet voor onze bobo’s met dikke buikjes. Regels zijn regels. Jaha, dat is ook zo maar kijk toch vooral ook naar wat er achter die regels zit. De bedoeling van zo’n regel en niet alleen de rigiditeit.

Een glaasje extra

Hoe blij is Bruno Hortelano nu, denkt u? Hij heeft de eerste plaats gekregen. Ja, letterlijk gekregen, niet verdiend. Natuurlijk heeft ook hij ontzettend hard gelopen. Maar niet zo hard als Churandy Martina. En dat weet hij maar al te goed. Daardoor is het een gouden plak met schaamrood geworden. En Churandy Martina? Hij doet wel sportief en stoer, maar die ligt ’s nachts in zijn bed te huilen. Tenminste, ik zou dat wel doen.

Als de lijnentrekker van het stadion de avond van tevoren een glaasje wijn extra had gedronken en de lijnen ietsjes anders had getrokken, zou niemand dat gemerkt of gezien hebben. Maar ja, daar zijn geen regels voor.

Wat bij hockey wel kan……

Waar wel regels voor zijn is voor buitenspel en hands bij voetbal. Die gelden ook in de finale van het EK in Frankrijk. In de zouteloze wedstrijd tussen Portugal en Frankrijk maakt de Portugese invaller Eder eerst een soort van duiksprong op de Fransman Blaise Matuidi. De scheidsrechter, die overigens best goed floot, was zo’n beetje de enige Europeaan die het niet goed had gezien. Hij gaf de Fransman een gele kaart. Het ligt niet in de sportiviteit bij het voetballen om dan naar voren te stappen en te melden dat de scheids het fout heeft gezien. Maar wat bij hockey al jaren een goed werkend systeem is, de video referee, wordt bij voetbal angstvallig buiten de deur gehouden. Ook hier zijn het oude mannetjes met dikke buiken die bepalen dat eerlijkheid op de velden geen voorkeur heeft. Want nu heeft Blaise Matuidi niet alleen een onterechte gele kaart, zijn spel zal hij vanaf dat moment hebben aangepast want bij een tweede gele kaart is het rood en moet je van het veld af (overigens boeiend om te zien dat je bij voetbal dus wel een tweede kans krijgt, zelfs nadat je iemand verrot hebt geschopt en dat je bij hardlopen of schaatsen na een foutje van een vijfduizendste seconde of 10 cm teveel naar links al direct naar de kleedkamer moet. Kun je nagaan wat er zou gebeuren als je iemand tackelt bij het hardlopen. Zou je dan ook ‘slechts’ een gele kaart krijgen en vervolgens door mogen?).

Maar we zijn er nog niet. Diezelfde Eder, die later het winnende doelpunt zal maken, maakt hands. Duidelijk zichtbaar voor al die miljoenen Europeanen, maar ook hier kleunt de scheids weer helemaal mis. Door het onsportieve gedrag van de Portugese invaller João Moutinho, die heel beschuldigend in de richting van een Fransman wees, kreeg Portugal een vrije schop die normaliter een doelpunt had moeten opleveren. Zo dicht op de 16 meter lijn. In werkelijkheid was het dus Eder weer, die de fout in ging. Misschien niet met opzet, maar ook hij ‘vergat’ even bij de scheids te melden dat het zijn arm was geweest. Hier had een video referee goede zaken kunnen doen. Maar nee, dat willen we niet. Waarom eigenlijk niet? Geen idee. Maar wat ik wel zie, is dat supporters, helemaal vol met alcohol, testosteron en een, al dan niet tijdelijk gebrek aan herseninhoud, dit niet kunnen handelen. En dan vinden we het vreemd dat die supporters later, teleurgesteld in het overwonnen team, in de scheids en waarschijnlijk al jaren in zichzelf, de boel daar een beetje gaan verbouwen. Niet dat ik dat goedpraat, integendeel, maar wat ik niet begrijp is dat spelers met bandjes met respect om moeten lopen, terwijl de bobo’s met de dikke buikjes dit soort eenvoudige middelen tegenhouden.

Cruijff had zo’n ongelijk nog niet

Hoelang accepteren we het nog dat bobo’s met dikke buikjes uitmaken hoe de sport gespeeld moet worden. Ongetwijfeld zijn er talloze bobo’s die met de beste bedoelingen hun werk doen. Maar nog maar pas geleden hebben we gezien hoe door en door corrupt de voetbalwereld is. Geen wonder dat het spelletje op het veld ook al lang niet meer echt sportief gespeeld wordt. Wanneer heeft u een voetbalwedstrijd in de betaalde competitie gezien zonder kaarten? En dan vinden we het vreemd dat er matchfixing bestaat. De top deed al jarenlang voor hoe het moest. Blatter en Platini zijn de grootste gamefixers ter wereld.

De Russische atleten zijn van overheidswege zo vol met anabolen gespoten dat ze nooit meer Brinta hoeven te eten. Controlebuisjes met urine werden ’s nachts verwisseld door een gat in de muur! Nou vraag ik u! Waar is de sport zelf gebleven. Jazeker, daar waren de sporters ook zelf bij en ik wil het niet goedpraten, maar in Rusland is het leven toch net iets anders dan hier en is sport meer dan een fysiek spelletje. Je familie kan er vanaf hangen.

Het wordt tijd dat de doorgeregelde bobo’s plaatsmaken voor een nieuwe generatie. Nieuwe mensen die uit de sport zelf komen. Cruijff had zo’n ongelijk nog niet. Niet elke sporter is daarvoor geschikt, maar ook zeker niet elke sporter is daarvoor ONgeschikt.

Het wordt tijd voor een oproep aan de jongens en meisjes, de mannen en de vrouwen die zich niet langer willen laten piepelen door dikke buikjes. 

Sporters aller landen, verenigt u! Neem afstand van het heden en maak samen een nieuwe sportwereld. Een waarvan we weer ouderwets kunnen genieten. Zonder Blatters, Platinis en Poetins, zonder belachelijke bedragen voor transfers en zonder doping (en al zeker niet door de overheid). Met een tweede kans bij een valse start en waar 10 cm naar links door de vingers wordt gezien als het echt geen verschil heeft gemaakt. Waar je nog gewoon kunt winnen omdat je de beste bent.

 

Jan Bakhuys 

Lees meer »

Soms vraag ik me weleens af waarom ik zo onvoorwaardelijk van mijn kind houd. Voor hetzelfde geld had ik een paar minuten eerder een hoogtepunt gehad tijdens dat belangrijke samenzijn waarin de conceptie heeft plaatsgevonden. Dan was er wellicht een ander zaadje de winnaar van de sprint met hindernissen geworden en was er een ander kind ontstaan.

Pensioenvoorziening

Maar kennelijk heeft de natuur het zo geregeld dat we onvoorwaardelijk houden van onze kinderen, hoe of wanneer ze ook ter wereld komen. Vanaf het moment dat ik het huilende kind in al haar zalige onschuld in mijn armen had, was ik volledig verkocht. Het heeft jaren geduurd voor ik het idee kwijt was dat ik mijn liefde voor haar zou kunnen delen met nog een kind. Die liefde was (en is nog steeds) zo overweldigend en zo onbaatzuchtig, dat ik mijzelf nauwelijks herkende. Emoties zijn mooi maar moeten wel gecontroleerd kunnen worden. Deze niet dus. Tenminste niet door mij. Maar kennelijk is de natuur selectief en geldt het niet voor iedereen. Sterker nog, het lijkt vaker niet te gelden dan wel. In grote delen van de wereld zijn kinderen nog steeds een pensioenvoorziening of een bron van inkomsten. Als ze geluk hebben zijn ze nog bij hun ouders, maar niet zelden worden ze ofwel verkocht of te werk gesteld bij lieden die geen enkele andere binding met ze hebben dan een financiële. Misschien is dit echter eerder een actie van wanhoop dan van slecht ouderschap. Wanhoop omdat de omstandigheden waarin ze leven zo’n keuze heel reëel maken. Of misschien juist wel van ultieme ouderliefde waarbij je de persoonlijke zorg uit handen geeft omdat je daardoor een betere toekomst voor je kind hoopt en verwacht. Het trieste resultaat is echter bijna altijd uitbuiting en misbruik. Het lijkt in de armoedige economie verankert te zijn. We weten dat al jaren en natuurlijk proberen we daar vanuit het rijke en geciviliseerde westen wat aan te doen. Bijvoorbeeld door geen producten te kopen die door kinderen zijn gemaakt en door kinderprostitutie sterk te veroordelen en zo mogelijk te vervolgen.

Viespeuken

Hier komt het niet voor, denken we en hopen we. En als het hier toch gebeurt, dan grijpen we keihard in. Kinderarbeid is hier zo goed als geheel verdwenen maar kindermisbruik helaas nog niet. Nog steeds worden er hele vieze mannen opgepakt die de meest weerzinwekkende dingen met kinderen doen. Viespeuken als Robert M. uit Amsterdam bijvoorbeeld, worden uitvoerig onderzocht en het OM laat geen steen onaangeroerd als het gaat om alles boven water te krijgen. En ondanks dat deze zieke geest in het Pieter Baancentrum weigerde mee te werken aan het onderzoek om de mate van misvorming van zijn psyche te bepalen, is hij terecht door de rechter stevig veroordeeld. Ook Luigi C., die stiekem filmpjes maakte in de dameskleedkamer van een Wassenaarse hockeyclub, is stevig aangepakt. Gelukkig heeft hij, voor zover bekend, nooit werkelijk jonge meisjes verkeerd aangeraakt. Misschien dat het feit dat de prinsesjes ook hockeyen bij deze club, ertoe heeft bijgedragen dat Luigi prominenter in het nieuws kwam dan al die andere sneue zolderkamerrukkers.

Vies is gewoon vies

Wat er dan ook mis gaat bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (lees er diverse andere pamfletten maar op na), op vieze mannetjes zijn ze gelukkig heel alert. Toch? Of zijn we hier ook selectief in de aanpak? Vies is toch gewoon vies en moet worden aangepakt? Daar is toch geen excuus voor. Hier kan toch geen eigen belang spelen? Of onkunde, laksheid, gekonkel of een andere slechte eigenschap die we helaas te vaak bij dit ministerie hebben gezien? Niet bij onbekende viespeuken, dat hebben we gezien bij bijvoorbeeld Robert M. en Luigi C. Maar ook onder bekende of belangrijke mensen zitten viezerikken die niet met hun vingers van onschuldige kinderen af kunnen blijven. En daar lijkt toch een ander regiem voor te gelden. En dan heb ik het niet over al die zogenaamde geestelijken die hun frustratie botvierden op onschuldige jongetjes, wier leven daardoor voorgoed verwoest was. Ik heb volwassen mannen zien huilen als kleine kinderen omdat ze nog steeds niet over hun gevoel van schaamte en onmacht heen waren. Hoe kan het ook. Als je tere kinderzieltjes letterlijk verneukt met de botte lusten van een primaat, trekt dat hele diepe littekens in hun ziel. Men heeft er voor gekozen om de kerk de kans te geven om haar eigen probleem op te lossen. Het zou nooit mijn keuze zijn. Fout op dit niveau, is fout, onder welke noemer het dan ook gebeurt. Pas als de slachtoffers aangifte doen, wordt het een zaak van het OM, of anders geformuleerd, dan moet het OM er wel een zaak van maken. Soms tegen hun zin in. 

SG is de echte baas

Nee, ik heb het over een hooggeplaatst persoon op een van onze ministeries. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, de secretaris generaal (SG), werd in 2002 door de BVD (zo heette de AIVD toen nog) gescreend voor deze hoge functie. Een normale en logische actie. Die functionaris heeft namelijk de meeste macht van het hele ministerie. De minister is weliswaar officieel de baas, maar die is na 4 jaar weer weg, als die dat al haalt. Maar de SG is de werkelijke baas. Alle medewerkers in het hele ministerie weten dat hij uiteindelijk bepaalt wat er met hun gebeurt. Niet de minister, het is de SG die de beleidslijnen uitzet en die ook bepaalt wie wel en wie geen promotie maakt. Laten we eerlijk zijn, naar wie zou u luisteren als het er op aankomt? Toch ook naar degene die uw lot in zijn handen heeft. Niets menselijks is ook ambtenaren vreemd.

“Het was niks, het is niks en het wordt niks”

Enfin, in 2002 werd ene meneer Joris Demmink gescreend omdat hij was voorgedragen voor deze belangrijke post. Een toenmalige ambtenaar, meneer Postma, had van de chauffeur van Demmink gehoord dat deze op weg naar Brussel in een onfrisse wijk een jongen had opgepikt waarmee hij in de auto ‘gênante handelingen’ had gepleegd. Postma had het voorval desgevraagd verteld aan de BVD die Demmink screenden voor een promotie naar de functie van secretaris-generaal. U kunt zich vast de verbazing van meneer Postma wel voorstellen toen hij hoorde dat Demmink gewoon was benoemd, zonder nader onderzoek. Vanaf dat moment was hij nagenoeg onschendbaar en kon hij doen wat hij wilde. Welke ondergeschikte klaagt tenslotte zijn baas aan zonder als klokkenluider daar ernstige repercussies van te ondervinden? Precies, niemand! Volgens zeggen trekt Demmink een spoor van ziekmakende ontucht ten koste van diverse jonge jongetjes die hij laat vinden. Het is een soort van publiek geheim maar niemand stopt deze vermeende kindermolester. Pas als de rechter het OM opdraagt om een diepgaand onderzoek in te stellen en alsdan een vervolging in te stellen, komt het OM schoorvoetend in actie. Het is wel bijzonder dat de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, in functie nog wel, publiekelijk zijn eigen rechters voor schut zet door keer op keer te vermelden dat hij pal achter Demmink staat. “Het was niks, het is niks en het wordt niks”, zijn de letterlijke woorden van een man in functie die ernstig en volledig bevooroordeeld vooruitloopt op het onderzoek van zijn eigen OM. Hoeveel ambtenaren van dit ministerie zullen nog willen getuigen of zelfs maar praten over de man die de bescherming heeft van de minister? Wat zal dus de uitkomst van het opgedrongen onderzoek door het OM zijn, denkt u? Ze hadden er al geen zin in, maar nu is het zeker dat ze geen belastende verklaringen meer zullen vinden. Dat speelde zich allemaal af in 2014.

Zou er toch wat te verbergen zijn?

Op 25 mei 2016 komt het bericht naar buiten dat het OM het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink stopt, volgens zeggen omdat de Turkse regering niet meewerkt aan het onderzoek naar twee Turkse jongens die door Demmink zouden zijn misbruikt. Dat was nou net de grond waarop de rechtbank in 2014 het OM had opgedragen een strafrechtelijk onderzoek te starten. Waarom zou een regering niet mee willen werken aan een onderzoek naar het misbruik van twee van haar onderdanen? Zou het kunnen zijn, en ik realiseer me dat ik speculeer, dat die regering is ‘gestimuleerd’ om niet mee te werken? Want waarom zegt een woordvoerder van de Turkse ambassade dat Turkije geen toelichting zal geven op het besluit om niet mee te werken aan het Nederlandse strafrechtelijke onderzoek. Dat is toch raar. Als je niets te verbergen hebt, kun je toch gewoon vertellen waarom je zo handelt. Zou er wel wat te verbergen zijn?

Kennis, kennissen, macht

Ondertussen is Joris Demmink nog gewoon vrij om te doen wat hij wil. Hij is gepensioneerd en gaat ongetwijfeld zijn gang zoals hij dat altijd heeft gedaan. Intussen wacht hij af of zijn oude medewerkers hem trouw blijven. Als je ruim 10 jaar op de hoogste post van een ministerie hebt gezeten, weet je veel. Zowel van de frisse als van de onfrisse zaken. En ook al ben je gepensioneerd, je bent niet ineens al die kennis én kennissen kwijt. Kennis is macht, maar belangrijke kennissen is misschien nog wel belangrijker. Zeker als je veel van hen weet. Zelfs als je gepensioneerd bent en zelf in een compromitterende positie zit, is kennis van belangrijke kennissen veel beter dan de beste advocaat.

Gerechtigheid?

Toch zijn er gelukkig nog onafhankelijke partijen die vinden dat ze de publieke taak hebben om dit soort misstanden aan de kaak te stellen. Zo heeft het Algemeen Dagblad in oktober 2012 een hoofdartikel aan Demmink gewijd met de kop ‘Justitiebaas had contact met pooier van jongetjes’. Niet zomaar een verhaal, maar een gedegen stuk waaraan een jaar was gewerkt door de bekende misdaadverslaggever Koen Voskuil. Het artikel was grotendeels gebaseerd op anonieme getuigen die een boekje opendeden over de relatie van Demmink met de Haagse pooier Dick Willard.

Voor het eerst sinds al die aantijgingen, besloot Demmink het zwijgen te doorbreken en klaagde de krant aan voor smaad en eiste een schadevergoeding van honderdduizend euro smartengeld en rectificatie in de krant. De advocaat van de krant stelde echter dat het een gedegen stukje journalistiek was waaraan een jaar was gewerkt en waar bovendien alleen maar in stond dat er contact was geweest tussen de beide heren. Het is daarnaast mede aan de krant te danken dat er nu een strafrechtelijk onderzoek tegen Demmink loopt wegens verkrachting, aldus de advocaat. Inmiddels weten we dat dat onderzoek gestaakt is omdat de Turken ineens niet meer willen meewerken.

Wat ik niet begrijp........

Hoewel ik dol ben op complottheorieën, geloof ik er meestal niet in. Niet in de laatste plaats omdat de partijen in het vermeende complot, zo slecht zijn georganiseerd of te egoïstisch of in elk geval te egocentrisch zijn. Al zouden ze het willen, het zou ze niet lukken. In deze zaak echter, lijken de belangen, laten we het netjes zeggen, zo parallel te lopen dat een groter, georganiseerd geheel mij helemaal niet onlogisch lijkt. Als Demmink inderdaad de knoopjes van zijn gulp niet in bedwang kan houden in de buurt van jonge jongetjes en er ook nog hooggeplaatste anderen bij zijn betrokken, begrijp ik wel dat de BV Nederland niet staat te springen om dat openbaar te maken. Zo’n imago wil je als land niet hebben.

Maar wat ik niet begrijp is dat het OM zo openlijk en overduidelijk geen zin heeft om serieuze opsporing te doen en daarmee dus een clubje foute, geile, oude mannetjes vrij spel biedt.

Wat ik ook niet begrijp is dat de (inmiddels oud) minister Opstelten zulke duidelijke signalen gaf aan het hele ministerie om vooral niet te getuigen of mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek naar de waarheid, door te zeggen dat 'alles is onderzocht dat onderzocht moest worden. Zowel door de AIVD als door het Openbaar Ministerie. De uitkomst was steeds dat er nog geen begin van juistheid is gebleken ten aanzien van de geruchten en aantijgingen.'

Wat ik ook niet begrijp is dat Fred Teeven, oud-staatssecretaris, op advies van het OM, in beroep gaat tegen de beslissing van de rechtbank, die hem dwingt onder ede te getuigen over het Rolodexonderzoek (dat is de naam voor het onderzoek naar betrokkenheid van hooggeplaatste personen bij seksfeestjes met minderjarige jongens). Waarom niet gewoon getuigen als je zo’n voorstander bent van waarheidsvinding? Waarom het oordeel van de rechter weerleggen? Die maakt toch deel uit van het systeem waarin hij zo gelooft?

Wat ik ook niet begrijp is dat vele bezwarende verklaringen door rechercheurs, chauffeurs en andere lieden die beroepsmatig dicht bij Demmink stonden, stelselmatig niet serieus worden genomen. Ik heb vonnissen in andere zaken gelezen waarbij de bewijsvoering vele malen dunner was en waar het OM vol vuur betoogden dat de vermeende dader(s) voor vele jaren achter de tralies moesten.

Wat ik ook niet begrijp is, dat terwijl inmiddels bekend is dat Demmink wel degelijk in beeld was bij het Rolodexonderzoek, oud-Minister Opstelten tot op de dag van vandaag volhoudt dat Demmink 'op geen enkele wijze' in het onderzoek is voorgekomen. Selectieve dementie lijkt aan hem niet te zijn voorbij gegaan, net als bij Teeven.

En wat ik tenslotte niet begrijp is dat de huidige minister van Veiligheid en Justitie, van der Steur, de lijn van zijn voorgangers klakkeloos volgt door in iets andere woorden Opstelten na te praten. Als er iemand zou zijn die dat juist niet zou moeten doen, is hij het wel. Hij heeft van het parlement de opdracht gekregen om het hele ministerie schoon te maken. Na alle blunders zou dit eindelijk eens een pluspuntje kunnen zijn. Maar helaas, het wordt weer een minpunt. Net als zijn meest recente excuus over de brief in zake de bonnetjesaffaire, die hij als kamerlid, uit naam van de minister naar o.a. zichzelf heeft geschreven. Hoe lang mag dit geblunder nog duren? Hoelang pikken wij als land nog dat Justitie een schertsvertoning maakt van die zo belangrijke functie van een betrouwbare overheid? Wij komen op dit gebied het niveau van een bananenrepubliek niet te boven.

Zucht..

Of Demmink nu wel of niet schuldig is aan de beschuldigingen, weet ik natuurlijk niet. Dat hoef ik ook niet te weten, want daar hebben we strafrechtelijk onderzoek voor. Door het OM en we hebben rechters die dat in alle objectiviteit gaan beoordelen en eventueel sanctioneren. Inmiddels kent de trouwe lezer wel mijn mening over deze beide instanties. Het is alleen zo jammer dat ik op geen enkele wijze gestimuleerd word om mijn mening bij te stellen.

Wat is een kind waard in Nederland?

In elk geval minder dan de goede naam van dit land. In elk geval minder dan de carrière van een blunderende minster. In elk geval minder dan de eer van de katholieke kerk. In elk geval minder dan de geheimen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het zou mij niet verbazen als andere landen onze produkten niet meer zouden kopen. Niet omdat ze door kinderen zijn gemaakt maar omdat klassenjustitie hier zelfs ten koste van kinderen wordt toegepast.

 

Jan Bakhuys

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer »

In 2009 was Jan Kees de Jager staatssecretaris van financiën. Een jong financieel talent vanuit het bedrijfsleven, dat de politiek wel eens wat daadkracht zou leren. Hij heeft helemaal geen slechte job gedaan. In datzelfde jaar heeft hij, in functie, een deal gesloten met een klikspaan. Iemand die voor geld zijn vrienden of klanten verraadde.

 

Kroegenpot

Veel van die vrienden hadden (of hebben misschien nog steeds) vele miljoenen voor de belastingdienst verstopt, omdat ze geen belasting wilden betalen. Dat wil waarschijnlijk niemand, maar iedereen begrijpt wel dat er een gezamenlijke pot moet zijn van waar uit je de gezamenlijke kosten betaalt. Zoiets als met je vrienden naar de kroeg gaan en een potje maken voor de taxi heen en weer, voor de gezamenlijke drank en de fooi.

Laat ik eerlijk zijn, ik heb best wat geld over voor een goede accountant, zodat die mij, binnen de regels, belasting kan besparen. Helaas heb ik te weinig voor een zinvolle trip naar Panama en bovendien is die route al een beetje op het randje. Zeker voor hypocriete lui die bovenop de zeepkist staan als het gaat over financial compliance. Als je roomser dan de Paus zegt te willen zijn, is dat prima, maar ben het dan ook.

Hebzucht

Terug naar Jan Kees. In 2009 sloot hij dus een deal met iemand die van honderden landgenoten geheime informatie had. Die wist namelijk waar deze zwartspaarders hun centjes buiten het zicht van de belastingdienst hadden geparkeerd. Tenminste dat is wat hij beweerde. De klikspaan deed het louter en alleen voor zijn eigen voordeel. Hij kreeg een percentage van de opbrengst. Dat kon oplopen tot enkele tonnen. Judas deed het voor minder. De man doet het dus niet vanuit een hoger besef van normen en waarden of vanuit jaloezie naar rijke mensen, nee, het is gewoon ordinaire hebzucht. Ik leer mijn kinderen wel zoveel mogelijk een maatschappelijk normen en waardenbesef maar veroordeel klikspanen. Dat Jan Kees echter de deal sluit, vind ik verstandig. Als organisatie met een maatschappelijke verplichting, doe je de gemeenschap recht door het potje zo correct mogelijk te vullen. Dus niet zo vol mogelijk maar zo correct mogelijk. Zakelijke middelen moet je daar dan ook niet bij schuwen. Jan Kees gebruikte dus gewoon zijn ervaring, kennis(sen) en slimheid om zijn job zo goed mogelijk te doen. De staat hoefde dus alleen maar te betalen als er daadwerkelijk iets binnenkwam. Het schijnt de staatskas ongeveer een miljard te hebben opgeleverd. Als die nu ook nog eens gebruikt zouden worden voor reorganisatie van de zorg en ondersteuning van ouderen en hulpbehoevenden, dan zou het plaatje perfect zijn. Tot zover dus een goed verhaal, met uitzondering misschien van de laakbare houding van de klikspaan.

Zo lang mogelijk geheim houden

Bij ‘De Wereld Draait Door’ ergens in 2009, zegt Jan Kees tegen Jord Kelder, de tafelheer van Mathijs, dat hij niet de identiteit gaat noemen van de klikspaan omdat, ik citeer, “.... het Ministerie heeft besloten om zo lang mogelijk de identiteit van deze persoon zoveel mogelijk geheim te houden.” Logisch lijkt me dat, want als overheid wil je zoveel mogelijk geld binnenhalen. En door alles open naar buiten te gooien, worden er mogelijk zwartspaarders gealarmeerd die dan zo snel mogelijk hun centen op andere financieel paradijselijke oorden parkeren. Ik hoor dus: "zo lang mogelijk en zoveel mogelijk". Ik hoor dus niet: "voor altijd en geheel". Even onthouden.

Betrouwbaar of niet?

Inmiddels is het 2016 en is er al heel wat gebeurd in deze zaak. Veel zwartspaarders hebben (misschien wel stevig gestimuleerd door de angst dat ze anders verraden zouden worden) gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘inkeerregeling’. Met slechts een kleine boete en natuurlijk de verplichte belasting zijn de zwartspaarders ineens witspaarders geworden. Maar niet alle vermeende zwartspaarders gingen zomaar zonder slag of stoot overstag. Fiscaal advocaat Mark Hendriks heeft er een paar vette klanten bijgekregen en daarvoor is hij actief in de weer. Zo heeft hij onder andere de klikspaan als getuige opgeroepen. Zijn klanten betwisten de aanslag van de fiscus en willen graag de betrouwbaarheid van de verrader door de rechter laten vaststellen. De belastingdienst heeft daar echter een stokje voor gestoken. Zij beroepen zich daarbij op hun verplichting om de identiteit van de klikspaan geheim te houden. Dat zou allemaal in de overeenkomst staan die ze met hem hebben gesloten.

Verbazingwekkend

Vanaf nu wordt het minder fraai en laat de overheid haar ware aard weer zien. Op het verzoek om informatie over de klikspaan en over de overeenkomst die de belastingdienst met hem heeft gesloten, wordt negatief gereageerd. De rechter moet er aan te pas komen om de belastingdienst te dwingen de overeenkomst te overleggen en om (o.a. daardoor) de identiteit van de klikspaan vrij te geven, zodat hij gehoord kan worden. Het ministerie van financiën, waartoe de belastingdienst behoort, zegt echter dat zij de klikspaan anonimiteit heeft toegezegd en het contract dat met hem is gesloten wordt weliswaar overlegd, maar dan wel met forse zwartgelakte delen. Dat vindt advocaat Mark Hendriks niet voldoende. Hij wil de klikspaan nog steeds oproepen als getuige en hij wil inzage in de overeenkomst. In hoger beroep bij het Hof blijft zijn recht daartoe overeind staan. Nog sterker zelfs, het ministerie tekent geen hoger beroep aan tegen de beslissing van de rechter tot openbaarheid (later zal de President van het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden dat ‘verbazingwekkend’ noemen).

Zwijgrecht

Tijdens het hoger beroep bij het Hof weigeren de als getuigen opgeroepen medewerkers van het ministerie echter te praten en beroepen zich op hun verschoningsrecht of zwijgrecht, zoals dat in de volksmond heet. Het ministerie heeft hen zelfs laten tekenen om hun mond te houden. Zij hebben echter in die positie geen verschoningsrecht en moeten dus wel praten. Ze staan onder ede en dus is de waarheid niet alleen gewenst maar zelfs verplicht. Voor de goede orde, we hebben het nog steeds over ambtenaren die door uw en mijn belastinggeld worden betaald (en door die van de ingekeerde zwartspaarders natuurlijk). In door u en mij betaalde tijd weigeren zij hun wettelijke plicht te doen, daartoe aangezet door nog beter door ons betaalde ambtenaren.

Geen zorgen

De zwartgelakte delen van de overeenkomst zijn voorzien van een letter, die verwijst naar een soort van verklaring waarom het onzichtbaar gemaakt is. Zo verwijst bijvoorbeeld de letter -F- naar bepaalde passages die zijn zwartgelakt. De legenda zegt hierover: ‘Op enkele plaatsen in de op de zaak betrekking hebbende stukken staat informatie over de economische en financiële belangen van de staat. Deze passages zijn gemarkeerd met de letter F’. Gelukkig hoeven we ons daar niet druk over te maken volgens staatssecretaris Wiebes. Het ministerie zegt hier namelijk op hun website over dat: ‘er geen tegenstelling is tussen de tekst van passages die zwart zijn en dat wat bewindspersonen, de landsadvocaten en onder ede staande medewerkers van de belastingdienst hebben gesteld.’

Valsheid in geschrifte

Toen de medewerkers van de belastingdienst onder ede stonden maar toch weigerden te praten, maakte de rechter hen duidelijk dat ze geen verschoningsrecht hadden. Het waren toen de landsadvocaten die de rechter overtuigden om niet verder aan te dringen. Er speelden ‘hogere belangen’ werd door hen aangegeven en de rechter liet het daarbij. In hoger beroep bij de Hoge Raad kreeg het ministerie zelfs gelijk. Zij hoefden de identiteit niet vrij te geven. Jammer voor advocaat Hendriks en zijn klanten maar ja, landsbelang is nu eenmaal landsbelang, toch? Wat blijkt echter? In de overeenkomst staat helemaal geen verplichting voor het ministerie om de identiteit geheim te houden. Hoe weten we dat? Staatssecretaris Wiebes heeft op basis van de dekking van de Hoge Raad de overeenkomst vrijgegeven met uitzondering natuurlijk van de identiteit van de tipgever, zoals die officieel heet. Er staat zelfs het tegenovergestelde van anonimiteit in; het ministerie heeft uitdrukkelijk opgenomen dat de klikspaan moet leveren én getuigen, ook al garandeert het ministerie geen anonimiteit. Ook staat er onder de met - F - gemarkeerde passages helemaal geen informatie over de economische en financiële belangen van de staat. Als u of ik dat doen heet dat valsheid in geschrifte. Daar kun je 7 jaar cel voor krijgen.

Behoorlijk fout maar niemand doet iets

Wie hebben nu allemaal strafbare feiten gepleegd? De opgeroepen ambtenaren hebben onterecht hun mond gehouden, de landsadvocaat heeft de rechter daarover vals geïnformeerd en daardoor de rechter gemanipuleerd, het ministerie heeft haar ambtenaren een stuk laten tekenen dat willens en wetens is gebaseerd op onrechtmatigheid en tot slot heeft de staatssecretaris ons officieel geïnformeerd dat wat er door al deze partijen gezegd en verklaard is (zelfs onder ede!) geheel in overeenstemming is met de overeenkomst.

Nu weten we dus dat dat niet waar is. Het programma Nieuwsuur besteedt er een aantal keren verontwaardigd aandacht aan. Het land op z’n kop, zult u denken. De Tweede Kamer wil koppen zien rollen, mag je verwachten. Een referendum hierover zou mensen echt naar de stembus trekken, lijkt me. Nagenoeg niets van dit alles! Niemand klaagt wie dan ook aan, het OM houdt angstvallig stil en iedereen doet gewoon wat ze altijd doen. Verbaasd kijken, met het hoofd schudden en vervolgens overgaan tot de orde van de dag.

De bijl aan de wortel van de rechtstaat

Helemaal niemand? Gelukkig is er tenminste één man met ballen in dit land. Fred van der Winkel, President van het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden. Hij vindt terecht dat hij niet anders kan dan een aanklacht indienen tegen dezelfde staat waar hij, zij het indirect, deel van uitmaakt. Dan heb je lef en overtuiging. Hij doet aangifte van strafbare feiten die in zijn rechtbank zijn gepleegd. Het is nu aan het OM om het te onderzoeken en om dan vervolgens een aanklacht tegen de betrokkenen aan de rechter voor te leggen. Dus tegen de ambtenaren, de landsadvocaten en het ministerie, inclusief de belastingdienst. Eerlijk gezegd ben ik daardoor helaas weer een groot deel van mijn euforie kwijt. We weten allemaal hoe het OM handelt als het om ‘bevriende’ diensten en mensen gaat. Dan is ze opvallend mild en is zeer diepgaand (lees: vertragend) onderzoek nodig.

Desgevraagd zegt van der Winkel in Nieuwsuur: “Al sinds de Romeinen kennen we voor de rechter het adagium: ‘Geef mij de feiten, dan geef ik u het recht’. Als de door u aan mij verstrekte gegevens juist zijn, dan is de rechter door de Belastingdienst onjuist ingelicht waardoor een deel van de mogelijk relevante feiten aan de rechter(s), en daarmee ook aan de betreffende belastingplichtige burger, zijn onthouden.”

“Wat vindt u daarvan?” vraagt Twan Huys van Nieuwsuur.
“Het is de bijl aan de wortel van de rechtstaat als overheden zelf gaan uitmaken welke regels door overheden worden toegepast en het niet laten toetsen door de rechter.”

Eerlijkheid is een rekbaar begrip

Heldere taal van deze held. Want je moet lef hebben om zoiets te durven zeggen op nationale TV. Het is een unicum dat door een president van een Gerechtshof een aangifte wordt gedaan tegen een ministerie. Maar laten we eerlijk zijn, hij kan niet anders. De wet schrijft nu eenmaal voor dat als hij iets ziet dat tegen de wet is, hij aangifte moet doen. Maar hoeveel voorgangers hebben het niet gedaan en doen het nog steeds niet. Ik durf de gedachte wel aan dat deze meneer beduidend minder zal worden uitgenodigd bij vakbroeders als ze iets te vieren hebben. Een soort van klokkenluidersgevoel. Je weet dat het juist is wat je doet maar tegelijkertijd weet je dat je er door een groot deel van je omgeving heimelijk op wordt veroordeeld. Zelfs in een rechtstaat is eerlijkheid een zeer rekbaar begrip. Daarom des te meer hulde voor deze man.

Een paar ton is best veel

Maar waarom zijn ambtenaren, advocaten en zelfs staatsecretarissen bereid om strafbare feiten te plegen, terwijl ze dat helemaal niet hoeven te doen? In de overeenkomst staat klip en klaar dat de tipgever zal getuigen ook al garandeert het ministerie helemaal geen anonimiteit. En onze klikspaan heeft dat geaccepteerd, zo geldbelust is hij. Voor een paar ton verkoopt hij zijn eerbaarheid en vriendenkring. Natuurlijk is geld belangrijk en is een paar ton best veel geld, maar heeft u daar uw kennisenkring, uw werkkring en uw sociale omgeving voor over? Ik niet in elk geval. Ik zou me toch altijd een matennaaier blijven voelen. En waarschijnlijk mijn omgeving ook. Maar als hij dat allemaal heeft geaccepteerd, waarom corrumpeert de overheid zich dan zo openlijk?

Omdat ze anders nooit achter al deze zwartspaarders waren gekomen! Dan hadden ze bijna een miljard aan inkomsten gemist. En dan zal in de toekomst niemand meer verleid kunnen worden door dit ministerie om ook als klikspaan te fungeren. Zouden ze het ook hebben gedaan als het om een paar duizend euro zou zijn gegaan? Wat denkt uzelf?

Hoeren en pooiers

Een vriend vroeg mij eens of ik bereid zou zijn om voor geld de liefde met een onbekende te bedrijven. Ik antwoordde dat het afhankelijk was van het bedrag. “We hebben dus nu vastgesteld dat je een hoer bent maar dat we het nog niet eens zijn over het bedrag,” was zijn antwoord. En hij had gelijk. Niet dat ik iets tegen hoeren heb, overigens, want die vervullen, net als andere professionals een nuttige maatschappelijke functie. Het is alleen dat ik mijzelf nooit zo heb gezien.

Ook de overheid gedraagt zich in deze dus als een hoer. Pas als het over voldoende geld gaat, is zij bereid om te handelen. Zij gaat echter nog verder en is zelfs bereid om over de schreef te gaan. Iets wat hoeren niet of nauwelijks doen. Pooiers daarentegen vaak wel. Hoe moet ik nu het Ministerie van Financiën kwalificeren, dat haar eigen ambtenaren, willens en wetens over de schreef laat gaan door ze, waarschijnlijk op straffe van ontslag, iets te laten tekenen dat buiten de wet is? Hun collegae van het Ministerie van Veiligheid en Justitie maken juist jacht op dit soort lieden. En daarmee is de cirkel rond en zijn we weer bij het OM die de aanklacht van President Fred van der Winkel serieus moet nemen en het niet moet laten politiseren. Ik ben echter benieuwd of we er ooit nog wat van zullen horen. 

Wat ooit is begonnen als een slimme zakelijke deal door Jan Kees de Jager, is door zijn opvolgers verworden tot een ordinair zakelijk 'zedenmisdrijf'. Laat het recht zegevieren!

 

Jan Bakhuys

 

Lees meer »

Hij kwam van ver en eigenlijk wist niemand waar hij vandaan kwam. Hij was er gewoon. Al zolang. Een vreemde van ver die toch zo bekend was. Hij had iedereen kunnen zijn. Zoals zo velen. Maar toch, hij had iets dat niet van hier was.

Anders? Maar wat dan?

Een beetje aparte tongval? Was dat het? Nee, dat viel wel eigenlijk mee. Een iets platter voorhoofd dan? Nee, want de zoon van de bakker had een nog veel platter voorhoofd. Alsof er met een enorme schep op geslagen was. Herhaaldelijk. Van hem gingen nog steeds de geruchten dat zijn vader wel zijn vader was maar niet zijn vader, zeg maar. Maar goed, dat is een heel ander verhaal in ons kleine dorpje. Nee, het voorhoofd was het dus ook niet. En ook voor de rest waren er geen sterk afwijkende lichaamskenmerken, leek het zo. Elk mens was toch anders dan de rest, elk mens was toch uniek. Toch was er iets dat altijd op de achtergrond meespeelde. Iets kleins, iets ondefinieerbaars, maar wel iets dat je direct opmerkte. Het was zijn melancholieke houding. Hij had altijd iets lichtelijk triest over zich. Niemand wist waarom. Tot heden had niemand zich er aan gestoord. Het was gewoon iets dat bij hem hoorde. Er was genoeg ruimte en gelegenheid om er geen last van te hebben. Je kon hem uit de weg gaan wanneer je wilde maar je kon ook bij hem blijven als je wilde. Want hij kon wel goed vertellen. Van verre landen met andere culturen, ander wijsheden. Het was nooit saai met hem. Soms te melancholisch, maar in elk geval nooit saai. Natuurlijk, je was er niet altijd voor in de stemming. Als je net met twee grote tassen boodschappen uit de supermarkt kwam lopen. Zeulend en steunend. Dan liep je hem het liefst, snel groetend voorbij. Hij was geen man bij wie je snel even een praatje maakte en dan weer doorliep. Hij nam de tijd voor het leven. Nooit zag je hem snel, gehaast lopen. Nooit zag je hem op het sluiten van de markt nog snel even een laatste boodschap doen. Kennelijk had hij geleerd dat het leven daar te kostbaar voor is. Maar waar had hij dat geleerd? Waarschijnlijk in een van die verre landen waar hij zo graag over vertelde. Waar de mensen anders leefden en waar het nauwelijks regende. Waar ze andere dieren hadden en ander eten. Waar de mannen en de vrouwen zo anders met elkaar omgingen. Waar eigenlijk alles zo anders was.

De ‘Nieuwen’

De laatste tijd ging hij veel om met de ‘nieuwen’ in het dorp. Zo werden ze genoemd. Vluchtelingen en andere ontheemden. Maar vooral zagen ze er anders uit en hadden ze andere Goden. Niet iedereen was blij met de ‘nieuwen’. Bijna niemand eigenlijk. Er waren al kleine vechtpartijtjes geweest. Er werden al partijen gevormd. Zij die vóór de nieuwen waren en zij die er tegen waren. Beide hadden ze volkomen gelijk in hun eigen ogen. Door ander ogen kijken konden ze niet meer. Het was hét onderwerp van gesprek. Niks, mooie verhalen meer, niks rustige wandelingen langs de markt om te flaneren in de zon. Felle discussies in het café, waar langzamerhand de drank het probleem overschreeuwde. Het lieve, rustige dorpje, als een oase in het land was een bubbelbad in de storm geworden. Onze melancholieke vriend begreep het wel maar bond zich niet. Hij was vriend van het dorp en vriend van de nieuwen. Hij begreep de mensen en hun omstandigheden.

Zo duidelijk

Maar men begreep hem niet meer. Opeens kon hij niet meer zo boeiend vertellen. “Kijk hem, hij snapt ze wel, die nietsnutten. Ik heb hem ook nog nooit iets zien doen!” “Zie je wel dat hij anders is dan wij, met al zijn flauwekul verhaaltjes over verre landen. Het enige wat ze daar kunnen is vechten. Als ze even bang worden vluchten ze naar hier, naar de ruime potten van de sociale welvaart. Om te profiteren! En ondertussen dringen ze ons hun godsdienst op.” Opeens konden ze haarfijn vertellen wat zo anders was aan hem: hij had net zo’n grote, zwarte snor als de meeste nieuwen en net zo’n forse baardgroei. Zijn huid was al net zo donker als die van hun, als de nieuwen. En hij had wel degelijk een ander accent dan de mensen van hier. Dat ze dat nooit gezien hadden, snapten ze eigenlijk niet goed. Het was toch zo duidelijk.

 

Jan Bakhuys

 

 

Lees meer »

In het NRC van zaterdag 5 maart 2016 staat op pagina 7 een interview met ene Jos Silvis. Hij is benoemd tot procureur-generaal (PG) van de Hoge Raad. Zoals in de aanhef van het interview al staat, is dit iets dat meestal pas ergens op een verre pagina of nog verder staat en enkel interessant voor de liefhebber. Toch is hij nu de belangrijkste autoriteit in het Nederlandse strafrecht.

Dramatische fout

Het zou echter voorpagina-nieuws moeten zijn om twee redenen. Deze meneer gaat voortaan over de aanpak van fouten in de rechtspraak en helaas kunnen we daar allemaal ongewild akelig mee worden geconfronteerd. Lees de vele boeken van bijvoorbeeld rechtspsychologen Peter van Koppen, Hans Crombach en prof. Wagenaar er maar op na. De tweede reden waarom het u zou moeten interesseren is dat juist deze man als rechter van de Rotterdamse strafkamer, Cees de B. veroordeelde tot 18 jaar en tbs in de Schiedammer Parkmoordzaak. Pas jaren later, na een spontane bekentenis van Wik H., bleek hoezeer de strafrechtspraak had gefaald. Cees de B. had niet alleen 4 jaar onschuldig vast gezeten, zijn hele leven was door deze dramatische fout, geruïneerd. In de gevangenis staan zededelinquenten helemaal onderaan de hiërarchische ladder en zij zijn de enige die, zonder dat iemand dat betreurt, regelmatig in elkaar worden geslagen. Als dat onterecht is, maar alleen jijzelf weet dat, tekent je dat voor de rest van je leven. Vier jaar lang alleen maar door nagenoeg iedereen te worden beschimpt, gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Als ik de toenmalig dienstdoende rechter zou zijn geweest die dit onrecht op mijn geweten zou hebben, dan zou ik liever maar in een hoekje willen wegkruipen. Op zijn minst zou ik de hand stevig in eigen boezem hebben gestoken. “Ik heb in 2012 gezegd dat er onvolkomenheden in het dossier zaten. Maar daar moet je je als rechter niet achter verschuilen.” Inderdaad, dat moet je niet doen! Toch gedaan, want de eerste zin is duidelijk, het is de schuld van ‘het dossier’, lees het Openbaar Ministerie (OM), en niet van de rechter. Nergens in het hele interview lees ik ook maar iets van spijt of oprechte interesse in de persoon Cees de B. Onze nieuwe autoriteit in het strafrecht lijkt slechts geïnteresseerd in het systeem van strafrecht. Logisch natuurlijk, maar uiteindelijk zal hij in die hoedanigheid ook moeten oordelen over individuen, over mensen.

Twijfel in het nadeel van verdachte

Als interviewer Folkert Jensma vraagt of wij als burgers dan maar moeten accepteren dat het strafrechtssysteem feilbaar is, dat rechters fouten maken en dat correctiemechanismen falen, antwoordt de nieuwe Procureur Generaal (PG) met o.a. dat “alleen op autoloze zondagen geen verkeersfouten worden gemaakt.” Waar gehakt wordt, vallen spaanders, dus. Jammer als het u overkomt, maar verwacht geen correctie, berouw of compassie. Zo zit het systeem nu eenmaal in elkaar en dat is belangrijker dan het individu. Toch vreemd dat het college van PG’s destijds na het debacle met Lucia de B. een ambtsbericht heeft laten uitgaan waarin juist deze stelling scherp wordt tegengesproken; het mag niet zo zijn dat het individu de dupe wordt van het systeem. Individuen zijn geen spaanders, waarheidsvinding is de ware opdracht van het OM en de verdachte is onschuldig totdat onomstotelijk is bewezen dat hij of zij schuldig is. Het werken met scenario’s wordt als standaardmethode omschreven. Dus scenario schuldig én scenario onschuldig. Objectief aangeboden aan de rechter en die moet er dan, even objectief, een oordeel over vellen. Het magisch oog van het OM en de magistraten, dat zo treffend wordt beschreven door Ton Derksen in zijn boek ‘Het OM in de fout’, lijkt echter eerder te zijn toegenomen dan dat het is afgezworen, zoals verordonneerd. En onze nieuwe super PG lijkt die menselijke fout in elk geval in het nadeel van de ten onrechte veroordeelde uit te leggen. Spaanders, zijn het. Onvermijdbaar.

Veel te hoge straf

In één van de Nederlandse gevangenissen, ofwel Penitiaire Inrichtingen (PI), met een stevig regime, zit al vijf jaar lang een Chinees, die is veroordeeld voor poging tot moord door brandstichting. Als hij zijn hele straf moet uitzitten maakt hij nog een paar jaarwisselingen niet thuis door. Hij is echter destijds in hoger beroep gegaan en de Hoge Raad heeft zijn zaak terugverwezen naar het Gerechtshof. Het leek er namelijk op dat hij de schuld voor de brandstichting op zich had genomen, terwijl een andere landgenoot er veel schuldiger aan leek. Eigen schuld, dikke bult, zou je zeggen, maar de Hoge Raad doorzag wat er zich kennelijk heeft afgespeeld en tikte daarmee het Gerechtshof en het OM op de vingers. Onze Chinees was namelijk teruggekomen op zijn eerdere verklaring maar weigerde de naam van zijn veel actievere kompaan te noemen. Enerzijds uit loyaliteit en anderzijds uit angst voor de mogelijke consequenties. Trots, ereschuld en vergelding werken in het oosten nu eenmaal niet net zoals in Nederland. Het was de Hoge Raad dus wel duidelijk dat deze Chinees en veel te hoge straf had gekregen. “Doe daar wat aan, corrigeer jullie eerdere halsstarrigheid,” was dus de boodschap aan het Gerechtshof en het OM. Dat speelde ongeveer twee jaar geleden. Nog steeds echter, brengt de man 24 uur per dag, 7 dagen per week door tussen de muren van een gevangenis met een stevig regime. Als de strafmaat aangepast zou worden op basis van wat het meest aannemelijke scenario is geweest, zou hij al vrij zijn geweest. Poging tot moord zou niet aan de orde zijn en hoofddaderschap, wat hem nu aankleeft, zou ook niet meer spelen. Hij zou effectief maximaal twee tot drie jaar binnen de grauwe muren hebben moeten zitten. Hij zou al ruim twee jaar bezig kunnen zijn geweest met het opbouwen van een nieuw leven, waarnaar hij wanhopig verlangt. Hij was destijds echt niet helemaal brandschoon, maar dit klopt niet. Nu wil hij al zijn ondeugden achter zich laten en een echt nieuw leven beginnen. Met behulp van zijn herwonnen familie, vrienden en zonder zijn ondeugende verleden.

Slechts één telefoontje

Bijna een jaar geleden kwam zijn zaak dus opnieuw voor bij het Gerechtshof. Die gaf het OM de opdracht om snel het onderzoek van destijds te toetsen en daar waar nodig te herzien, zodat er een juist dossier zou komen op grond waarvan het Hof zou kunnen oordelen. Het Hof leek werkelijk van goede wil. Binnen drie maanden zou er duidelijkheid moeten zijn, verordonneerde het Hof. We zijn inmiddels 9 maanden verder en na de ene pro-forma zitting na de andere, is er nog helemaal niets gedaan. Nul, komma, nul! De goede wil van het Hof heeft bakzeil gehaald tegen de laksheid van het OM. Zelfs een zeer terecht schorsingsverzoek is geweigerd. Het OM heeft maling aan het leven van een Chinees, die onterecht veel te lang vast zit. Met slechts één telefoontje of mailtje zouden ze dit kunnen oplossen. Waarom duurt dat zo lang? Omdat het OM dan bakzeil haalt. Als je binnen enkele maanden een correctie kunt realiseren, was kennelijk de zaak niet zo stevig. Dan had je dat dus destijds ook kunnen doen. De wens tot veroordelen zit zo diep in de haarvaten van het OM dat vele onschuldigen daarvan de dupe worden. En bij gebleken fouten komen er geen excuses maar treiterend langzame acties om het eigen onvermogen te verbloemen.

Stop het gepruts en het politieke gekonkel

Deze Chinees heeft de hoop dat het nog binnen korte tijd goed komt. Hij vertrouwt nog steeds op die rechter die hem bijna een jaar geleden aangaf dat zij er druk achter zou zetten. Terugkijkend was het een lange neus die ze naar hem trok. Daar, meneer Silvis, moet u wat aan doen. U bent ervaringsdeskundige. Roep het verziekte OM tot de orde, roep de zwakke rechters tot de orde en zorg dat wij Nederlanders, die heel de rechtspraak gezamenlijk financieren, eindelijk een keer werkelijk trots worden op onze rechtsstaat en niet langer de dupe zijn van willekeur, ego’s en politiek gekonkel.

 

Jan Bakhuys

 

Lees meer »

Heel soms kijk ik nog wel eens naar die foto van Aylan, het 3-jarige jongetje dat op de valreep van zijn vlucht van de oorlog, in de golven is verdronken en als wrakhout aan de waterlijn lag. De foto die de publieke opinie ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek heeft veranderd.

Angela, Goedheiligman

Triest genoeg was het kennelijk nodig dat ook nog dit jonge leven in de knop moest worden gebroken om de wereld wakker te schudden. Nadat er al duizenden vluchtelingen, onderweg naar hoop op een vrediger leven, hem waren voorgegaan. Maar niet alleen de publieke opinie is ingrijpend omgedraaid, ook de politiek maakte daardoor een scherpe draai naar vermeende menselijkheid. Vermeend? Misschien niet voor alle politici, maar het kwam Angela Merkel goed uit om de goedheiligman te kunnen spelen en alle vluchtelingen uit te nodigen om naar haar Duitsland te komen. Want door deze actie werd ze weer in de armen van het grootste gedeelte van haar volk gesloten. Een volk dat nog steeds is gespleten door haat of liefde voor buitenlanders. Gelukkig wil het grootste deel wel gastvrij zijn voor de ontheemden. Slechts een klein, maar wel groeiend, gedeelte ziet meer in het oude wereldbeeld van die schreeuwlelijk met zijn kleine snorretje van destijds.

Blonde alleshater

De meeste andere Europese landen ruziën ordinair over quota. Vluchtelingen verliezen hun menselijkheid en worden verpakt in quota van duizend. Het liefst zouden alle landen die niet aan de grenzen van de Europese Unie liggen, de grenslanden lekker zelf het probleem laten oplossen. Zo is het namelijk vroeger ooit afgesproken. Daar waar vluchtelingen binnenkomen, moeten ze worden opgevangen. Hoe landen als Griekenland, Italië en Spanje ooit zulke afspraken hebben kunnen maken, is mij een raadsel. Maar ook hoe landen als Nederland, Belgie en Duitsland ooit hebben kunnen ondertekenen. Want door zoiets te tekenen weet je dat je je buurman aan het naaien bent. Maar ja, goed nabuurschap telt niet in de politiek. Medemenselijkheid is alleen maar interessant als het kiezers oplevert. Maar het volk is niet gek. Dat voelt de tweeslachtigheid en de verdeeldheid bij de dames en heren politici. Die tweespalt, die door angst is ingegeven en bewust wordt gestimuleerd door politici die slechts kunnen roepen en schelden, verdeelt ook het volk. De onderbuik regeert in plaats van het gezond verstand. Nederland is niet langer wereldwijd alleen bekend om haar tulpen en molens, maar tegenwoordig meer nog vanwege haar blonde alleshater. Zijn ondemocratische partij zonder leden, is bij recente peilingen veruit de grootste politieke partij van het land. Zijn ongenuanceerde haat-uitingen zaaien angst en verdeeldheid. Zo’n vijfenzeventig jaar geleden heeft het een volk in het verderf gestort en een schaamte gebracht die nu nog voelbaar is. Het bracht het slechtste voort in mensen die tot dan toe op eigen kracht geen kansen voor zichzelf hadden kunnen creëren. Het waren de beperkten van geest die hun kans zagen om boven zichzelf uit te stijgen op een verschrikkelijke manier. Die macht kregen, waar ze anders nooit van hadden kunnen dromen. Laat deze beker deze maal aan de mensheid voorbij gaan. Laat uiteindelijk het gezonde verstand prevaleren boven de primitieve wens tot overheersing en macht.

Thuis nog slechter

Wie zijn eigenlijk die tienduizenden die huis en haard verlaten om in een onbekend land, in een onbekende cultuur een nieuwe toekomst te gaan zoeken? Die met gevaar voor eigen leven, voor veel geld een uiterst riskante reis ondernemen om maar weg te komen van het vertrouwde eigen huis. Willen ze definitief weg of hopen ze nog op een terugkeer als alles thuis weer rustig is? Pas als het thuis nog slechter is dan het onbekende, dan verlaat je je vertrouwde geboortegrond. Het zijn mensen die vluchten omdat ze moeten, niet omdat ze willen. Het zijn de onderduikers van weleer, die nu nog leven omdat ze zijn gevlucht. Overleven zit heel diep in onze genen.

Pakketjes van duizend

Maar het zijn niet alleen wanhopige vluchtelingen die naar hier toe komen in de hoop op vrede en een overlevingskans. Het zijn ook mensen die met de grote stroom vluchtelingen meeliften op een reis richting geluk. Mensen die het thuis niet hebben gemaakt om welke reden dan ook. Verstopt tussen de wanhopigen, reizen ze als luizen in de pels mee. Ze verdringen de plaatsen van hen die echt geen thuis meer hebben. Ze vechten zich vooraan als het gaat om de beste plaatsen, het beste voedsel en de mooiste kleren, net als destijds. Zij hebben niets te verliezen en klagen hier als het hen aan iets ontbreekt. Ze spelen handig in op ons collectief medelijden of schuldgevoel. Het zijn parasieten die gebruik maken van het leed van anderen. Zij hebben echter niet de overhand en dus moeten we ons niet op hen concentreren. Onze aandacht moet gaan naar Aylan, die onnodig stierf, die nog een leven voor zich had. Naar hem en zijn familie, zijn volk, dat bang is van hun overheersers. Laat ze in hemelsnaam hier niet bang hoeven zijn van een opgehitste menigte. Van een dolgedraaid volk dat zelfs haar eigen politici bedreigt. Is het de schuld van Aylan dat hij op reis moest? Een reis die hij nooit zou beëindigen? Is hij een gelukzoeker of kon hij niet anders dan vluchten om te overleven, zoals hier de onderduikers van destijds? Overleven zit heel diep in onze genen. Dat gold ook voor Aylan. Alleen nu niet meer. Aylan is dood. Wij allen zagen hem daar liggen aan de waterlijn. Wij huilden, protesteerden en eisten van onze politici dat zij eindelijk eens zouden gaan handelen. En pas toen deden ze dat. Pas toen zag men de mens in de vluchteling. Maar lang duurde het niet. Al snel werden het weer pakketjes van duizend, als op een beurs verhandeld.

Wen er alvast maar aan

Wat moet er nu gebeuren om ons weer de mensen te laten zien achter de grote stromen met angstige vluchtelingen? Hoeveel Aylans moeten nog volgen om ons in te laten zien dat de wereld aan het veranderen is? Natuurlijk zal een gedeelte teruggaan naar hun geboorteland als ze de mogelijkheid hebben. Maar een groot gedeelte blijft hier, trouwt hier, krijgt hier kinderen die het geboorteland van hun ouders nooit gezien hebben. Hun land is dan hier. Niet hun roots, wel hun leven. Vanaf het moment dat de trein zijn intrede heeft gedaan is het proces van reizen en vermenging van volkeren echt goed begonnen. Hoe sneller de vliegtuigen, hoe breder de wegen en hoe ruimer de grenzen, des te sneller zal het gebeuren. Wen er maar aan. Het arische ras van weleer zal weldra niet meer bestaan. Net als de Indianen en de Aboriginals. De scheiding tussen blank en zwart zal letterlijk vervagen. Natuurlijk, het zal nog vele decennia duren voordat het echt zover is dat huidkleur, afkomst en de vorm van je neus geen rol meer speelt, maar een weg terug is er niet meer.

Liever vertrouw ik op onze kinderen en kleinkinderen

Zoals altijd in veranderingsprocessen, is de mens zelf de zwakste schakel. Zelfs in het eigen veranderingsproces. Het zijn de schreeuwlelijken met kleine snorretjes, de NSB’ers en de KKK die wanhopig vast proberen te houden aan de scheiding der volkeren. Maar net als bij Romeo en Julia, waar de diepere emoties zich niet door verboden en geweld lieten stoppen, zal dat ook niet gebeuren bij de volkeren der aarde. We zouden de aarde moeten vernietigen om het proces te stoppen. Maar liever hoop ik op een inzicht in de toekomst, waar onze kinderen en kleinkinderen meewarig het hoofd zullen schudden om die domme en zinloze vijandigheid van hun voorvaderen, terwijl ze vredig naast en met elkaar leven. Omdat ze niet beter weten. Niet beter willen weten.

 

Jan Bakhuys

 

 

Lees meer »